PÁLYÁZAT 2023.

 

Kedvezményezett neve: „Hajdu” Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A szerződött támogatás összege: 7 129 800 Ft

Képzések elnevezése és célja:

 Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) - A képzés célja, hogy az egy csapatban dolgozó munkatársak egymással, vezetőjükkel és más területen dolgozókkal a munkavégzés során hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. A képzés további célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben.

 Folyamatmenedzsment (30 óra) - A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a vállalat folyamatelvű megközelítésére, a tevékenységek logikus kapcsolódásának kialakítására, az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, ezzel az átadások kockázatainak mérséklésére. A résztvevők képesek lesznek megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni. A folyamatok teljes lefutásának egészben történő vizsgálata –elemzése, értékelése teszi lehetővé a hatékony működést és átláthatóságot.

 Informatikai alapok (30 óra) - A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása:

Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) - A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.

1. Együttműködési kompetenciafejlesztés: A modul célja, hogy az egy csapatban dolgozó munkatársak egymással, vezetőjükkel és más területen dolgozókkal a munkavégzés során hatékonyan tudjanak együtt dolgozni.

2. Stresszkezelés: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával

Folyamatmenedzsment (30 óra) - A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

1. Folyamatmenedzsment: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a vállalat folyamatelvű megközelítésére, a tevékenységek logikus kapcsolódásának kialakítására, az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, ezzel az átadások kockázatainak mérséklésére. A résztvevők képesek lesznek megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni.

A folyamatok teljes lefutásának egészben történő vizsgálata –elemzése, értékelése teszi lehetővé a hatékony működést és átláthatóságot.

Informatikai alapok (30 óra) - A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama:

 Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) – 2023.08.01.- 2023.08.31.

 Folyamatmenedzsment (30 óra) - 2023.09.01.- 2023.09.15.

 Informatikai alapok (30 óra) - 2023.07.17. - 2023.07.31.

 

PÁLYÁZAT

 
Az Adós neve: „Hajdu” Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Forgóeszköz finanszírozás rövid megnevezése, célja: GINOP-8.3.5-18/B Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram, Forgóeszköz
 
Hitelprogram azonosító jele: H-EKTG2/108415/2023/346385/001
 
A visszatérítendő hitel összege: 35,5 millió Forint

 

PÁLYÁZAT 2022.

 

Az Adós neve: „Hajdu” Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Forgóeszköz finanszírozás rövid megnevezése, célja: GINOP-8.3.5-15/B Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram, Készletbeszerzés

Hitelprogram azonosító jele: H-EKTG2/091816/2021/346385/001

A visszatérítendő hitel összege: 50 millió Forint

 

PÁLYÁZAT 

Tésztagyártási kapacitás bővítése és új termékek bevezetése a "Hajdu" Trans Kft-nél


A kedvezményezett neve: "Hajdu" Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe: Tésztagyártási kapacitás bővítése és új termékek bevezetése a "Hajdu" Trans Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 62 339 294 Ft

A támogatás mértéke: 50%,

A projekt tartalmának bemutatása: "A Hajdu Trans Kft. vezetése egy komplex tésztagyártó gépsor beszerzését kívánja megvalósítani a meglévő megrendelői kör igényeinek kielégítése és az előzetesen elvégzett saját piacfelmérés alapján az új, potenciális piaci partnerek igényeinek való megfelelés érdekében. A globalizáció hatása és az Internet felhasználók számának folyamatos növekedése, valamint a többéves kormányzati törekvés eredményeképpen a tudatos fogyasztók száma és a 100%-ban magyar termékek iránti kereslet jelentős mértékben megnőtt az elmúlt években. Az időről időre elvégzett közvélemény-kutatások eredményei azt bizonyítják, hogy az erősebb nemzettudattal rendelkező fogyasztók fokozottabban figyelnek arra, hogy hazai terméket vásároljanak, illetve tájékozottabbak a termékek magyar származását igazoló címkéket illetően. Több, az elmúlt 3-4 évben elvégzett közvélemény-kutatás szerint tízből hat fogyasztó tartja fontosnak, hogy amikor élelmiszert vásárol, akkor magyar terméket válasszon, közülük egyharmad a jó minőséget, egyötöd a hazai áru egészséges voltát jelölte meg döntése fo okának. Jelenleg gyártott termékeink esetében is hagyományos, magyar (saját) receptúra szerint csak magyar alapanyagokból készítjük a száraztésztát, ahol az alapanyag-beszállítók minőségi tanúsítvánnyal, megfelelő szintű minőségügyi- és minőségbiztosítási politikával és rendszerrel rendelkeznek és látnak el minket. A bevezetni kívánt termékek esetében ugyancsak a fentieket kívánjuk érvényesíteni. A berendezés segítségével vállalkozásunk a jelenlegi tésztagyártó tevékenységének kapacitásbővítését és új tésztatípusok gyártásának bevezetését is meg tudja valósítani. A beruházás lehetőséget teremt a folyamatos fejlődés megvalósítására a legkorszerűbb technológiai lehetőségek alkalmazásával. A tésztagyártó gépsor teljesítménye: 600-700 kg/óra a tészta formájának függvényében. A projekt keretében tervezett napkollektoros rendszer segítségével a használati melegvíz megújuló energiaforrásból történő biztosítása a cél."

A projekt befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projektirat azonosító száma: 3307372933

 

Pályázat 2021.

 
Sajtóközlemény
 
Napelemes rendszer telepítése a Hajdu Trans Kft.-nél.
2021/11/15
 
Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-02191
A projekt 27 621 000 Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg.
Projekt összköltsége: nettó 50 220 000 Ft
Támogatási intenzitás: 55%
Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2022.02.16. 
 
A megvalósítási helyszínen történő, a támogatási kérelemben bemutatott energetikai beruházási cél két szinten értelmezhető. A beruházás közvetlen célja a Hajdu Trans Kft vásárosnaményi telepén elhelyezkedő épületének energetikai fejlesztése, melynek során csökkenthetővé válik hosszú távon a projektgazda működési költségeire fordított pénzösszegek aránya. A cél elérése után, az így felszabadított pénzeszközöket a működés egyéb területeire fordítva, jelentősen növelhető a vállalkozás árbevétele, versenyképessége, valamint képes lesz hosszútávon megőrizni jelenlegi létszámát. Közvetlen cél, hogy a gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan elvet követve a beruházás hozzájáruljon azokhoz a törekvésekhez, amelyek a CO2 kibocsátásának csökkentését és fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentését tűzték ki elérendő feladataként. Az épület tető szerkezetére Napelemes rendszer tervezünk telepíteni, mellyel a tárgyi épület villamos energia szükségletét tervezzük biztosítani. 
 
Benyújtást megelőző 1 éves időtartam áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia fogyasztás (kWh): 553 812
 
Monitoring mutatók:
A teljes napelemes rendszer 180 kWp teljesítmény jelent. 
A megújuló energia-termelés további kapacitása (kW): 180
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség [GJ/év]: 712,8
Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év): 148,96
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év): 1069,2
A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (kWh/év): 0
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
 
A projektről bővebb információt a http://www.hajduteszta.hu/hu/ oldalon olvashatnak
 
További információ kérhető:
Hajdu Csaba (Ügyvezető)
 
Elérhetőség: 
E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

Pályázat 2017.

 
·        a projekt azonosítószámát: GINOP-3.2.6-8-2-4-17-2017-00004
 
·       a projekt címét: A Hajdu Trans Kft. tevékenységének emelt szintű digitalizálása
 
  • ·        a projekt összegét: 184 514 000 Ft
  • ·       a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.02
  • ·        a megvalósítás helyszíne:  4800 Vásárosnamény, Koportos út 15.
  • leírás a projektről:
         Fejlesztésünk középpontjában a meglévő termelési rendszerünk továbbfejlesztése, kiegészítése állt a GINOP-3.2.6-8.2.4-17 kódjelű pályázati konstrukció által támogatott IoT "Internet of Things" szenzortechnológiai, információ technológiai megoldsáok révén. A technológia informatikai továbbfejlezstésével a gépek összeségének rendszerbe kötésével, illetve számítógépek irányításával, valamitn komoly irányítástechnikai fejlesztések elvégzése után javul a gyártás kapacítása, minősége, kiszámíthatósága, pontossága. A technikai fejlesztések hatására hatékonyabbá válnak gyártási folyamataink, novekszik megrendeléseink száma, amelyeket nem mellesleg rövdiebb idő alatt tudunk teljesíteni. Mindez lehetővé teszi eddigi munkaerő állományunk megtartásást, illetve annak növelését is.
 
A projekt keretein belül egy saját fejlesztésű tésztagyártási technológia teljes gyártási folyamatának korszerű szenzortechnolgóiával felszerelet fejlesztése valósult meg. A versenyképes szolgáltatás nyújtásához szükséges egy olyan vállalatirányítási rendszer mely tevékenységeinket összehangolja. A modulok közti átjárhatóság és könnyen kezelhetőség hatékonyabbá teszi termelési folyamatainkat, valamint dolgozóink napi munkavégzését.
 

GINOP-2.1.7-15-2016-01128

kedvezményezett neve: Hajdu Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

· A  projekt címe: Speciális  alapanyagok  homogenizációjának  kialakítása  a tésztaiparban,  az  előállítási  folyamatban  gőzzel  történő  feltárás  és  a  feltárást  követő megmunkálás fejlesztésével

· A szerződött támogatás összege: 92 759 700 Ft

· A támogatás mértéke (%-ban): 60%

· A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt kereténben olyan új technológiák kialakítása a cél, amelyekkel speciális alapanyagok homogenizációját alakítjuk ki. Ennek érdekében két részre oszthatjuk fejlesztésünket:

1. gőzzel történő feltárás fejlesztése

2. feltárást követő megmunkálás fejlesztése

Ahhoz, hogy nem búzalisztből készült tésztákat fejlesszünk és gyártsunk, szükség van a megfelelő alapanyagok kiválasztására. A kiválasztás történhet pusztán anyagi okok miatt, íz világ miatt, valamint több más szempont szerint. Azonban az alapanyagok keveredése kérdéses, hiszen számos olyan lisztféleség van, amely nem elegyedik normál esetben és a végtermék száraztészta egy foltos, egyenetlen, érzékszervi tulajdonságaiban a fogyasztók számára nem kedvező alakot ölt.

Sajnos azt tudni kell, hogy a búzaliszten kívül más alaplisztek, például kukorica, hajdina, köles, rizsliszt, stb. megőrölt természetes formában nem képesek a dagasztás során egymással homogén szerkezetbe összeállni. Hiszen más-más keménységűek, más-más a vízfelvevő képességük. Ahhoz, hogy ezeket össze tudjuk adni, szükség van a feltárásukra (zselatinizálásra). Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 60-90 ˚C hőmérsékleten fel kell főzni, melegíteni, hogy a fehérjék átalakuljanak egy feltárási folyamaton kell átvinni.

Majd az így feltárt alapliszteket már egymáshoz lehet adni, keverni és ettől egyforma időintervallumban dagasztva képesek összekeveredni, homogén egységet képezni.

Az így összekevert liszteket már tovább lehet megmunkálni, préselni adott formákhoz.

Ma ezeket az alapanyagokat nagyüzemekben felfőzve, majd visszaporítva forgalmazzák rendkívül drágán, hiszen hatalmas energiaveszteséggel tudják csak előállítani. Egyszer a felfőzés igényel nagy mértékben energiát, majd utána hatalmas energia költséggel kell visszaporítani.

Ez a mennyiségű energiafelhasználás semmiképpen sem célszerű. Vállalkozásunk szakembergárdájának olyan innovatív megoldási ötlete van a feltárás fejlesztésére és az ezt követő megmunkálásra, amely az energiahatékonyságot és a messzemenően kiváló termékminőséget egyaránt megtámogatja. Ez a termék árában is megnyilvánulna, hiszen nem növelnénk ezt ok nélkül, agy szélesebb fogyasztói körhöz juthatnának el ezek a termékek, mint eddig.

Új eljárás kifejlesztését határoztuk el, amely nem csak, hogy speciális, hanem a felhasznált energia-mennyiség a töredékére csökken, hiszen a feltárás során gőzt használunk kis mennyiségben és a visszaporítás helyett azonnali megmunkálás tésztapréseléssel az alapanyagoktól a késztermékig egyszerre, egy időben, folyamatosan készre gyártunk.

A gőz technológiával a búzaliszt is kezelhető, ezáltal a dagasztási idő rövidül, hatékonyabb gyártást tesz lehetővé. De a legfontosabb a minőség!

· A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019.02.28

· Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01128

 
 
 
2017. évi pályázat
 
 
 - a kedvezményezett neve:
"Hajdu" Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság,
 
- a projekt címe:
Száraztészta gyártó kapacitás bővítése a Hajdu Trans Kft-nél,
- a szerződött támogatás összege: 53 485 660 Ft,·
- a támogatás mértéke: 50%,·
- a projekt tartalmának bemutatása:·
 
"A projektben előkészítő tevékenységként a partnerekkel történő egyeztetés, az igényeik alapján beszerezni kívánt technológia meghatározása, a potenciális szállítókkal történő egyeztetés és árajánlatkérés történt meg az eszköz- és szoftverbeszerzés vonatkozásában. Az üzem kialakítására vonatkozó tervdokumentáció ugyancsak elkészült. Az ingatlan fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos kivitelező kiválasztása eljárás a támogatási kérelem benyújtáskor már zajlik.
 
A projekt megvalósításának lépései 3 támogatható tevékenységet foglalnak magukban.
 
1. Ingatlan fejlesztés 
 
A vállalkozás jelenlegi székhelye, amely egyben a gyártás helyszíne is, Vásárosnamény közepén található egy 180 éves öreg malomépületben, amely a szintenkénti tagoltságával óriási energiát emészt fel a gyártás során, nem mellesleg a XXI. század kihívásainak sem felel meg. Az új üzem ipari parkban található a 41-es főút mellett az M3 autópálya végétől 500 méterre. Kiváló fekvési adottságokkal,   infrastruktúrával, különálló irodaépülettel, zöldövezettel, kész csarnokokkal rendelkezik. A fejlesztendő ingatlan (4800 Vásárosnamény - belterület, hrsz: 4208/3) a pályázó vállalkozás tulajdona. Az ingatlanon található az eredetileg más funkcióval épült 920,48 m2 alapterületű épület (nettó alapterület 853,63). A folyamatban levő közbeszerzési eljárásban beérkezett legalacsonyabb összegű árajánlat 26.750.000 Ft (amelyből 20.000 Ft nem elszámolható), így a várható nyertes ajánlat alapján a fajlagos beruházási költség 31.334 Ft/m2, amely nem haladja meg az előírt 200.000 Ft/m2 értéket.
Az eredetileg tüzéptelep funkcióval bíró csarnokrendszerben a pályázó száraztészta gyártását kívánja végezni. Az északkeleti 92,48 m2 alapterületű csarnok jelenleg csak külső lemezborítással rendelkezik, nincs szigetelve és egy kéregerősített simított beton a padlózata. Ezt alapvetően szendvicspanellel szigetelni (bedobozolni) szükséges, valamint az előírások szerint csempével burkolni a teljes padlózatot.
Szendvicspanel állmennyezetet kell készíteni a gépek és a szárítókamrák magasságának figyelembevételével. Szükséges a gázkazánok és a technológiához szükséges kompresszornak egy teljes zárt
helység kialakítása szendvicspanellel. A tervezett tevékenység folytatása érdekében a következő funkciók kerülnek kialakításra: A gyártási folyamat az épület észak-keleti végében kezdődik. A gyártáshoz szükséges tojás tárolása és feldolgozása a hűtött tojástárolóban és a vele közvetlen kapcsolatban lévő tojásfeldolgozóban történik. A külső raktárakból behordott további alapanyagok, valamint a tojás hozzáadásával a tészta keverése, gyártása a tésztagyártó üzemrészben történik. Az elkészített, formázott tésztafélék szárítása a szárítókamrák helységben, a helységben elhelyezett kemencékben történik. Mivel a kemencék gázellátása ebben az épületrészben valósul meg, ezért kézenfekvő módon az épület fűtését biztosító kazánház is ebben az épületrészben lesz. A telepítendő kemencék és kazánok füstelvezetésére szolgáló kémények szerelt jellegűek, alapozást nem igényelnek. A szárítókamrákból a késztermék a csomagolótérbe kerül, ahol a csomagolás - mérlegelés és minőségellenőrzés történik. A késztermék egy külső raktárban kerül tárolásra. A gyártási folyamat helységein kívül az eredetileg meglévő szociális blokk, illetve az ahhoz készített bővítmény is az épület részét képzi. itt találhatóak a nemenként elkülönített fekete, illetve fehér öltözők és  előírás szerinti szociális blokkok.
Az ingatlan jelen állapotában nem alkalmas a beszerezni kívánt technológia telepítésére és a száraztészta gyártására, így a tervezett ingatlan beruházás elengedhetetlen a tervezett fejlesztés eredményes
megvalósításához.
 
 
2. Eszközbeszerzés
A megvalósítás során 4 gép beszerzése tervezett:
 
a) MAC 700 VRC/V - 350 vákum típusú folyamatos présgép független folyadék adagoló egység PLC-vel: a tésztagyártás során alkalmazott műveletek közül a gyúrás, a nyújtás és a formázás megvalósítására szolgál. Alkalmas mind rövid-, mind hosszútészta gyártására.
 
b) Egyenes vonalú hosszú tészta-terítő és -vágó egység: a hosszútészta típusú termékek szárítási folyamatát megelőző vágási- és terítési funkciót ellátó berendezés.
 
c) Előszárító rázógép automata tálca továbbítóval: speciális előszárító gép, amely a rövidtészták gyors szárítását teszi lehetővé.
 
d) IA 32 INOX automata tálca rakó berendezés kapcsolótáblával: a szárítótálcák kocsira történő elhelyezését végzi, amely művelet a gép segítségével teljesen automatizált.
 
Az említett gépek beszerzésével egy száraztészta „gyártósor" kialakítása megoldott.
 
 
3. Szoftverbeszerzés
A támogatást igénylő a GOP-2.2.1-11-2012-0107 azonosítószámú pályázatában szerezte be vállalatirányítási rendszerét, amely jelen projektben két modullal kerül bővítésre: iWise Logisztika és iWise Gyártás. A két modul biztosítja a cég számára, hogy rendelkezzen termelés-irányítási, termelésprogramozási rendszerrel, így a jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre. A beszerzésre azon okból van szükség, hogy a modern, korszerű, nagy kapacitású száraztészta „gyártósor" hatékony működtetése megoldott legyen, illetve a cég vezetésének munkáját megkönnyítse (termelésirányítás). A modulokkal kapcsolatban az említett rendszer kizárólagos hazai forgalmazójától megkért árajánlat szerint a modulok teljesítik a felhívás 10. sz. mellékletében foglalt előírásokat. A cég már meglevő rendszerének moduljai: 1. CRM, 2. HR és bérszámfejtés, 3. Kontrolling, 4. Táv- és csoportmunka támogatás, 5. Pénzügy, számvitel, 6. Munkafolyamat-irányítás és 7. Elektronikus iratkezelés. Ezen modulok a rendszer szállítójának tájékoztatása szerint ugyancsak teljesítik a felhívás 10. sz. mellékletében foglalt előírásokat."
 
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.11.10.
- projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00157